7 نوع میمون که به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شوند

اگر فردی را با یک میمون حیوان خانگی می بینید، فکر می کنم چقدر زیبا هستند و شاید شما یکی را دوست داشته باشید. اما واقعیت داشتن یک پریمتیک به عنوان یک حیوان خانگی عجیب و غریب ممکن است خیلی غم انگیز باشد. نگه داشتن یک می تواند کاملا چالش برانگیز باشد ، و می تواند از ده ها سال مراقبت مستمر - از غذا های مخصوص به پوشک های متغیر استفاده کند.

میمون هایی که به عنوان حیوانات خانگی نگهداری می شوند

مشکلات با نگه داشتن میمون ها به عنوان حیوانات خانگی

اگر شما در نظر گرفتن یک میمون حیوان خانگی هستید، باید چند چیز را به خاطر داشته باشید. آنها گران هستند، خطرناک هستند، مدت زمان زیادی طول می کشد، نیاز به مقدار زیادی از وقت روزانه خود را دارند، نیاز به فضای زیادی دارند، و خوشحال نیستند. بله، برخی از میمون ها زندگی خود را بدون ایجاد آسیب به یک انسان زندگی می کنند و می توانند به عنوان حیوانات خانگی به درستی مراقبت کنند. بسیاری از افراد معلول حتی برای نخستین بار به کارهای روزانه تکیه می کنند. اما یک پریمتی حیوان خانگی که باید در قفس باقی بماند و به هیچ غنی سازی یا فعالیت روزانه نباشد، تنها است و رژیم ناسالم یک حیوان خانگی بدبخت است. در واقع یک نوع سوء استفاده از حیوانات برای کسی است که یک حیوان خانگی را مانند آن نگه می دارد.

پرندگان، بعضی از آنها می توانند به عنوان میمون نامیده شوند، موجودات بسیار هوشمند هستند. هر چیزی که به همان اندازه هوشمند به عنوان یک کودک انسانی و قویتر از یک انسان رشد کرده، نیاز به مراقبت فوق العاده ای دارد، یا باید در وحشی باقی بماند.

هر کسی که میمون حیوان خانگی را نگه می دارد باید عملی و آماده باشد. پرندگان حیوانات خانگی خوب را نداشته باشند و افراد بزرگتر مثل شامپانزه ها نباید در اسارت نگهداری شوند. نیاز به اثبات دارد؟ فقط یک صاحب شامپاین سابق بپرسید