تجهیزاتی که می توانید در حین سوار شدن با اسب خود بجنگید

استفاده از دنده ایمنی هنگام رینگ

اسب سواری می تواند یک ورزش خطرناک باشد. رانندگی با خیال راحت به این معنی است که راحت باشیم و اجازه ندهیم آسیب ها سرگرمی شما را خراب کنند. تجهیزات ایمنی شما را به طور کامل آسیب نمی زند، اما در صورت تصادف، ممکن است به کاهش شدت آسیب کمک کند. راه سخت را برای پوشیدن یک کلاه ایمان یاد گرفتم و می توانم به شما بگویم که مغزها سرگرم کننده نیستند. من همواره از طنابهای ایمنی استفاده می کنم و چکمه های سواری ، نیمه چتر و دستکش را می پوشانم. سقوط اخیر در زمان سوار شدن به تنهایی بر من تاثیر گذاشت که پوشیدن یک جلیقه سقوط ممکن است یک ایده خوب باشد. در اینجا یک پیشگویی از تجهیزات ایمنی در دسترس برای سواران است.