آمار Triggerfish و مراقبت از آکواریوم

یاد بگیرید چگونه برای مراقبت از Triggerfish جدید خود را

اکثر گونه های Triggerfish دشوار است در آکواریوم آب شور با ماهی های دیگر نگهداری شوند. با این حال برخی استثنائات وجود دارد. Triggerfish، هنگامی که به یک آکواریوم متصل می شود، نسبتا قوی است و به خوبی کار خواهد کرد. برای مشخصات، حقایق و اطلاعات در مورد Triggerfish از جمله تغذیه، سازگاری مخزن صخره ای، عکس ها،