آموزش سگ با استفاده از Aversives

در آموزش سگ، چیزی که شما از آن استفاده می کنید برای متوقف کردن رفتار ناخواسته سگ است. این چیزی است که یک سگ می تواند ناراحت کننده یا ناراحت کننده باشد.

انواع سوءاستفاده ها

چیزهای مختلفی وجود دارد که می تواند به عنوان خرافات استفاده شود. آنها معمولا با حواس سگ ارتباط دارند.

چرا استفاده از Aversives

برای جلوگیری از سگ ها از کارهایی که دوست ندارید استفاده می شود. آنها نباید به جای آموزش های دیگر استفاده شوند. با توجه به آموزش اطاعت از مواجهه با ویروسها موثرتر است.

موارد زیر مواردی هستند که ممکن است افراد از aversives استفاده کنند:

مشکلات با استفاده از Aversives

شما باید گزینه های خود را با توجه به قبل از استفاده از aversives به عنوان بخشی از هر برنامه آموزش در نظر بگیرید. در حالی که برخی از موارد ممکن است در بعضی موارد مؤثر باشد، تعدادی از مشکلات مربوط به استفاده از آنها وجود دارد.

ویرایش توسط جنا استراگوسکی، RVT