آنچه شما باید بدانید در مورد قورباغه حیوانات خانگی

قورباغه ها می توانند حیوانات خانگی دوست داشتنی را برای فرد مناسب ایجاد کنند، اما قورباغه ها در وحشی با کاهش جمعیت و انقراض عمدتا به عنوان یک نتیجه از فعالیت های انسانی روبرو می شوند. متأسفانه، تجارت حیوان خانگی به احتمال زیاد به بحران انزوای دوزیستان و گسترش عفونت ویرانگر قارچ Chitrid کمک می کند. به همین دلیل، شما فقط باید قورباغه ها را خریداری کنید که مطمئن هستید اساتید محلی هستند و آزمایش می شوند تا هر زمان که ممکن است از بیماری نجات یابند. اجتناب از گرفتن قورباغه های وحشی و نگه داشتن آنها به عنوان حیوانات خانگی.

ملاحظات قورباغه حیوانات خانگی

انواع قورباغه های خوب برای مبتدی ها

ویرایش توسط Adrienne Kruzer، RVT