آیا گربه شما غمگین است؟

هیچ کس نمی خواهد گربه خود را غمگین باشد، اما گاهی صاحبان آن نمی دانند چرا حیوان خانگی خود را افسرده یا چطور آنها را تشویق کنید. هر گربه شخصیت خود را دارد، و بعضی از آنها بیشتر از سایرین خارج می شوند، اما هنگامی که یک گربه اجتماعی معمولی به طور ناگهانی محفوظ است و آرام می تواند در موردش باشد. با درک اینکه چرا گربه شما غم انگیز است، می توانید آنها را تشویق کنید یا حداقل بدانید که ممکن است موقت باشد.

علائم و نشانه های گربه افسرده

دلیل اینکه یک گربه دچار افسردگی می شود

مهم نیست که دلیل اینکه گربه شما ناراحت یا افسرده است، مطمئن باشید زمان و توجه بیشتری به آنها بدهید تا بتوانید سطح شادی خود را بهبود ببخشید.

ویرایش توسط Adrienne Kruzer، RVT