آیا یک پرنده میتواند جنسیت نامطلوب باشد؟

آیا پرنده شما زمانی که با او رفتار می کنید آرام و خشنود است، اما هنگامی که تلاش می کنید با او ارتباط برقرار کنید، تجاوز شدید به اعضای جنس مخالف را نشان می دهد؟ ممکن است که پرنده شما دارای تعصب جنسیتی باشد. بعضی از پرندگان، اگرچه نه همه آنها، مردان را به زنان ترجیح می دهند و یا برعکس - و معمولا آنها را در مورد اجازه دادن به انتخاب اولویتشان نمی دانند!

چرا

این می تواند چیزی ساده ای باشد به عنوان ترس از صدای عمیق مرد و یا نگرانی نسبت به مدل های طولانی که زنان به طور معمول می پوشند، اما بعضی از پرندگان فقط نسبت به یک جنس نسبت به دیگران متعهد هستند.من خورشید Conure ، Loco، تمایل به من بیشتر شوهر من برای من بیشتر روز، در حالی که روزهای دیگر او حاضر به ترک سمت من. با این حال، او اجازه می دهد تا شوهرم به او " scritches " در شکم و زیر بالش، مکان های که اجازه نمی دهد من تماس بگیرید.

در حالی که دلایل اینکه پرنده ها می توانند جنس مخالف باشند ناشناخته است، مهم نیست که شخصا آن را بپذیرید اگر پرنده شما ترجیح می دهد که دختران به مردان یا بالعکس. هر یک از پرنده دارای شخصیت منحصر به فرد و فردی است و مجبور کردن یک نفر برای برقراری ارتباط با یک فرد که پرنده در برابر آن ناتوان است، می تواند منجر به مشکلات رفتاری و نیش های بد شود، اگر شما دقت نکنید.

جلوگیری از بی عدالتی

بهترین راه برای مقابله با یک پرنده که تصمیم گرفته است شما "نوع مناسب" برای او نیست، این است که سعی کنید با او صحبت کنید و با او ارتباط برقرار کنید در حالی که او در قفس خود برای ایمنی تمامی طرف های درگیر است. هنگامی که پرنده متوجه چه شخص فوق العاده ای می شود، بسیار آسان تر خواهد بود که حرکت به سمت دست زدن و تعامل فیزیکی بیشتری داشته باشد.باید این رویکرد را شکست داد، گزینه های دیگر شامل تغییر نوع لباس پوشیدن در اطراف پرنده، تن صدای شما یا مدل موهای شما است. خلاق باش و از دست نده! در نهایت، شما باید بر روی صفت که پرنده دوست نداشته است برخورد کنید. هنگامی که این شناسایی شده است، آن را به پرنده به اعضای هر جنس او ​​prognents وظیفه به مراتب بیشتر معقول است.