راهنمای بخاری آکواریوم

دمای آکواریوم شما عامل مهمی در آسایش و رفاه ماهیان شماست. بر خلاف انسان و دیگر پستانداران، ماهی ها حرارت بدن خود را تولید نمی کنند. آنها باید به دمای آب برای حفظ دمای بدن خود تکیه کنند. این امر بسیار مهم است که شما آکواریوم خود را در دمای مناسب برای حیوانات خانگی خود نگه دارید. این راهنمای بخاری آکواریوم، همه چیزهایی را که باید درباره بخاری ها بدانید، پوشش می دهد.