10 نقل قول اسب سواری و معنی آنها

نقل قول های اسباب بازی به خوبی توضیح داده شده است

بعضی از مردم دوست دارند جمع آوری اسب ها را نقل کنند. اما همه به راحتی قابل درک نیستند. چند نقل قول معمول اسب خود آشکار است. "شما می توانید اسب را به آب هدایت کنید، اما شما نمی توانید آن را بنوشید" البته بدین معنی است که شما نمیتوانید کاری را انجام دهید که واقعا نمیخواهید انجام دهید. برخی از نقل قول های اسب بازنگری بسیار آسان نیست. در اینجا ده نقل قول اسب معمولی و آنچه که ممکن است به معنی آنها باشد.