اجتناب از این 10 اشتباه اولین بار که سوار می شوید

یادگیری سوار شدن می تواند بسیار هیجان انگیز باشد، اما چندین چیز که نمی خواهید اولین بار که در زین قرار دارید، وجود دارد.