اسب اسطوره ای

اسب ها و موجودات اسب مانند از فرهنگ های مختلف

وقتی خیلی جوانتر بودم دوست داشتم روزهای گرم تابستانی بخوانم، کتاب اساطیر یونانی را بخوانم. اسبهای متعلق به هرک، اسب جادویی و اسب بخشی، بخش دیگری از موجودات مورد علاقه در میان داستانها بودند. اسبها همیشه تصورات ما را جذب کرده و به افسانه ها و افسانه های بسیاری متصل شده اند. در اینجا فقط هفت اسب و اسب های زیادی وجود دارد که می توانند در اسطوره های تقریبا هر تمدن پیدا شوند.