نکاتی برای اسب سواری ایمن

بیاموزید چگونه در زینت باقی بمانید

اسب سواری یک ورزش خطرناک است. سرعت، ارتفاع و غیر قابل پیش بینی بودن یک اسب، همراه با موانع در عرصه ها، حلقه ها و مسیرهای پیاده روی، باعث می شود تا یکی از خطرناک ترین ورزش ها را سوار کنید. از لحاظ آماری، احتمال بیشتری برای صدمه زدن به اسب یا تصادف سواری نسبت به موتور سیکلت دارید. امن ترین راه یادگیری برای سوار شدن با یک مربی با تجربه در یک اسب مدرسه آرام است. این یک ایده عالی نیست که سعی کنید یاد بگیرند که به طور انحصاری با خواندن یک کتاب، تماشای یک ویدیو یا جستجو از طریق یک وبسایت سوار شوند.

یک مربی میتواند مهارتهای سواری بی نظیری مانند توقف و چرخاندن و نحوه انتقال بین راه رفتن را یاد بگیرد. مربیان می توانند قبل از شروع آنها عادت های بد را متوقف کنند و از اشتباهات خطرناکی که باعث آسیب دیدن اسب، سوار و تماشاگر می شوند جلوگیری کنند. با این دستورالعمل های اساسی، هر سواری را تا حد ممکن امن کنید.

این قوانین بسیار اساسی است. وقتی شروع می کنید، به نظر می رسد که خیلی به یاد داشته باشید، اما به سرعت درک می کنید که چگونه اسب ها فکر می کنند و یاد می گیرند که در اطراف آنها حرکت کنند و سوار شوند، این قوانین تبدیل به عادت و طبیعت دوم خواهند شد. در اینجا توصیه های ایمنی بیشتر برای موقعیت های مختلفی که ممکن است رخ دهد: