انتخاب پتو، ورق و فرش برای اسباب بازی

هنگام انتخاب پتو برای اسب خود، شما با انتخاب های مختلفی روبرو می شوید. پتو برای خنک کردن اسب ها وجود دارد و آنها برای گرم کردن آنها وجود دارد. بعضی از خواص درمانی دارند، در حالی که دیگران از پوشش کت و شلوار خود محافظت می کنند. برخی معتقدند اسب هرگز نباید پوشیدنی باشد، در حالی که دیگران دارای کمد لباس کامل از ورق های باران، تشکل های فرش، پتو های پایدار تابستان و زمستان و کولرها هستند.

اگر احساس میکنید اسب شما نیاز به یک پتو دارد، باید آنچه را که شما نیاز دارید تعیین کنید. یک فرش نوید مناسب نیست اگر اسب شما به سختی کار می کند و عرق می کند و ورق باران در هوای سرد می تواند اسب شما را سرد نگه دارد. انتخاب دقت مهم است. در اینجا یک پیشگویی از انواع پتو موجود است.