انتخاب پد یا پد زینتی غربی

پد یا پد زینتی بین کمربند و اسب را کمرنگ تر می کند و به تمیز کردن زین کمک می کند. بدون پد یا پتو، یک زین به طور مستقیم بر روی اسب نشسته است، جایی که عرق را جذب می کند و خاک را از پشت اسب می گیرد. تمیز کردن خاک یا عرق از یک پد یا پد زانو بسیار ساده تر از تمیز کردن پشم گوسفند وجانوران دیگر در قسمت پایین یک زینتی غربی است .

هیچ پد جایگزین برای یک زین درست نیست. اگر شما و اسب خود را به طور مداوم دارای درد پشت یا مسائل پیچیده ، احتمالا باید سگ های مختلف را امتحان کنید، به جای تلاش برای حل مشکل با پد یا پتو متفاوت است. فقط مسائل مربوط به مناسب زانوی بسیار جزئی می تواند با یک پد جبران شود.

پد و پرده زینتی غربی در انواع وسیعی از پارچه ها، شکل ها و رنگ ها وجود دارد. حتی اندازه تسبیح وجود دارد. در اینجا نگاهی به آنچه که در دسترس است و نحوه انتخاب یکی از آن برای شما مناسب است.