بالا 7 دلیل افرادی که گربه ها را دوست ندارند

بعضی از مردم گربه های ترس، اجتناب و حتی تنفر دارند

برای کسانی که از ما هستند که گربه ها را به عنوان اعضای خانواده ما در نظر می گیرند، تقریبا غیر قابل تصور است که برخی از آنها از آنها متنفرند یا از آنها نفرت دارند. "نفرت" یک کلمه قوی برای استفاده در برابر هر گونه موجود زنده، به ویژه یک موجود معنوی، یک دسته است که شامل انسان ها، گربه ها و بسیاری از حیوانات است. اما چنین افرادی وجود دارند، که با مهربانی به عنوان "ailurophobes" شناخته می شوند.

مطمئنا، گربه ها خود آگاه هستند و قادر به تماشای هر دو دوست و نداشتن آن هستند . آنها اغلب با صدای بلند و گاهی اوقات حتی فیزیکی، با یک سیب سریع با چنگال های پراکنده ارتباط برقرار می کنند، زمانی که بیش از حد حرص و آز می بخشد آنها را تحریک می کند. ارتباط برقرار کردن با حیوانات از این ویژگی ها برای برقراری ارتباط با حیوانات از طریق تله پاتی، توانایی شگفت انگیز برای کسانی از ما که تماشا یا خواندن در مورد ارتباطات حیوانات معروف مانند Jackson Galaxy، ستاره سیاره محبوب حیوانات "گربه من از جهنم" مجموعه تلویزیونی است.

با این وجود، اگرچه ممکن است ما درک کنیم که چرا برخی افراد ممکن است برخی از صفات را نپسندند، بیشتر گربه ها به اشتراک می گذارند، برای سایر صفات، دلایل منطقی وجود دارد، دلایلی که همیشه گناه گربه نیست.