تجاوز گربه به مردم

همیشه غم انگیز است که از یک گربه بیرون رانده می شود که به علت گسستن غیر قابل کنترل و یا رفتار خراشیده است. در حالی که این نوع رفتار تهاجمی دردناک و ناخوشایندی برای مقابله با آن است، سعی کنید به یاد داشته باشید که گربه ها بدون هیچ دلیلی هیچ کاری انجام نمی دهند. آنها موجودات قابل پیش بینی هستند، و گزش و خراشیدن رفتارهای علت و معلول همانند بیشتر رفتارهای نامطلوب است. در گربه ها دو نوع اساسی وجود دارد: رفتار گزش و خراشیدن، و هر دو آنها عمدتا در اثر نقص های انسانی ما بوجود می آیند.

من بعدا درباره این توضیح خواهم داد. به خاطر داشته باشید که گزش و خراشیدن رفتار کاملا طبیعی است.

مرطوب و خشك كننده

بچه گربه ها به عنوان بخشی مهم از توسعه خود یاد می گیرند که گاز بگیرند و خراشند. پس از همه، این فعالیت ها گربه ها تنها ابزار دفاع، و همچنین روش طبیعی خود را برای کشتن طعمه در وحشی . شکل اصلی بازی گربه ها شامل خوردن و خراشیدن در "جنگنده تمام جنگ" است، چه با یک گربه دیگر، یک موش اسباب بازی یا یک انسان بیچاره که در زمان اشتباه خود را در مکان اشتباه قرار می دهد.

یکی از اولین قوانین برای همراهان انسان، "گربه خود را به دست نیاورید که اسباب بازی است". اگر این توصیه را نادیده بگیرید، این پنجه های کوچک و دندان ها به زودی به "قلاب گوشتی" تیز و تیز تبدیل می شود و شما زخم ها را از بین می برید.

آموزش مناسب

خوب، بنابراین شما درس خود را برای اولین بار در اطراف یاد نمی. حالا شما چه کار میکنید وقتی یک زن و شوهر بر روی شکم گربه شما با خشونت خونین پاداش می گیرند؟

چندین چیز را می توانید انجام دهید تا خودتان را از این حملات بازی دور کنید:

علل خارش تهاجمی

دانستن گربه شما

یکی از مهمترین وظایف مراقبت گربه به گربه او این است که از وضعیت طبیعی کت و شلوار، فیزیکی و ذهنی آگاه شویم و از تغییرات ناگهانی مراقبت کنیم. این آگاهی را می توانید با به طور مرتب بررسی گربه خود را به طوری که او عادت کرده است به لمس کردن خود را در هر قسمت از بدن خود، از سر تا پا. سپس، چشم خود را برای نشانه های هشدار دهنده از تجاوز قریب الوقوع نگه دارید.