Stocking Stuffers برای عاشقان اسب

از یک عاشق اسب بخواهید آنچه را که دوست دارید در جوراب های کریسمس خود پر کنید و آنها احتمالا "اسب" می گویند. اما اسبها و حتی پونها برای پوشاندن در یک جوراب خیلی بزرگ هستند! بنابراین در اینجا برخی از ایده های کوچک جوراب زنانه ساقه بلند است که هر عاشق اسب در طول سال مفید خواهد بود.