5 پرطرفدارترین گونه پرنده

اصطلاح "مغز پرنده" اغلب برای توصیف کسی که کمی کمتر از روشن است، اما واقعیت این است که این عبارت رایج از آن نمی تواند از حقیقت دورتر باشد. پرندگان بعضی از موجودات هوشمند ترین موجود در زمین هستند. پرندگان در اسارت همچنان این را به ما ثابت می کنند زمان و زمان دوباره. پروفسور هاروارد دکتر ایرنه پپربرگ سالهاست با الکس، گرمی آفریقایی کار کرده است و دنیای علم را با یافته هایش در مورد شناخت و هوش در طوطی های سیاه خاکستری آشنا کرده است. اگر شما علاقه مند به داشتن یک پرنده حیوان خانگی با هوش برتر هستید، جستجو خود باید از اینجا شروع شود، با گونه های فوق العاده زودگذر ذکر شده در زیر. در ادامه به کشف، در هیچ منظور خاص، از گونه های شناخته شده ترین انسان شناخته شده است.