تأثیر pH ادرار گربه بر سلامت آنها

کریستالهای دستگاه ادراری برای گربه شما کشنده هستند

به طور گسترده ای تصدیق شده است که pH ادرار گربه می تواند به طور مستقیم با سلامت دستگاه ادراری مرتبط باشد. آیا گربه شما در معرض خطر ایجاد کریستال در دستگاه ادراری خود قرار دارد؟ چطور رژیم غذایی او pH ادرار خود را تحت تاثیر قرار می دهد؟ در اینجا کمک می کند تا از بین بردن راز طیف مورد نظر از pH ادرار بچه گربه و چگونه این اعداد می تواند به سلامت دستگاه ادراری گربه مربوط است .

pH ادرار چیست و چرا برای سلامت گربه شما اهمیت دارد؟

pH اندازه گیری اسید در هر مایع است.

سطوح pH در ادرار - چه انسان و چه در سگ - میتواند به معنای تفاوت بین سلامت و بیماری باشد.

گربه ها به طور خاص به مشکلات pH آسیب پذیرند. هنگامی که pH بیش از حد بالا یا پایین است، کریستال ها می توانند در مثانه گربه و / یا مجرای ادرار (لوله ای که ادرار را از بدن دفع می کند) تشکیل شود. این باعث تحریک، خونریزی، عفونت و یا انسداد می شود. یک گربه با یک مجرای ادراری مسدود شده دارای وضعیتی به نام FLUTD (اختلال تراکم ادراری کودکان) است. انسداد کامل مجرای ادرار می تواند در عرض 72 ساعت، در صورت عدم درمان، باعث مرگ شود.

محدوده pH طبیعی ادرار برای گربه ها

گربه ها نیاز به ادرار اسیدی برای سلامت دستگاه ادراری دارند. اگر چه محدوده بالاتر ممکن است تحت شرایط خاصی متفاوت باشد، اما به نظر می رسد اجماع متخصصان از 6 تا 6. (pH پایین تر، اسید ادرار بیشتر است) pH بالاتر از این محدوده می تواند رشد struvites (منیزیم کریستال آمونیم فسفات) منجر شود. pH کمتر از 6.0 می تواند باعث تشکیل بلورهای کلسیم اگزالات شود.

عوامل دیگر که سلامت قلبی دستگاه گوارش را تحت تأثیر قرار می دهند

رابطه بین رژیم غذایی و سلامت دستگاه ادراری گربه شما

رابطه بسیار مهم است که بسیاری از تولید کنندگان مواد غذایی گربه گربه اکنون محدوده هدف برای pH ادرار را برای فرمول های مختلف خود منتشر می کنند. این اطلاعات بسیار مهم و معنی دار است از هر ادعای "خاکستر کم" ممکن است.

در اینجا محدوده pH هدف برای دو غذای گربه حق بیمه است: Innova EVO دارای pH هدفمند از 6.2 تا 6.4 است. Wellness CORE یک برنامه 3 نقطه ای برای سلامت ادراری در وب سایت خود را با هدف قرار دادن pH ادرار 6.1 تا 6.6، محدود کردن منیزیم در رژیم غذایی و اضافه کردن خربزه برای سلامت دستگاه ادراری منتشر می کند.

اگر شرکتی که غذای گربه خود را فراهم می کند این اطلاعات را بر روی بسته بندی آن افشا نمی کند، ممکن است تصمیم بگیرید که محصولات خود را خریداری نکنید.