جلبک عکس گالری

تصاویر جلبک های مختلف، از جمله براون، قرمز، جلبک سبز و بیشتر

تصاویر تعدادی از انواع جلبکها از جمله جلبکهای قهوه ای ، جلبک های قرمز، جلبک های قهوه ای / طلایی دیاتون، جلبک های سبز، جلبک های قرمز بنفش / صورتی و جلبک آفتابگردان قرمز.