راهنمای خرگوش و مراقبت از گوسفند

خرگوش های لپه گوش به راحتی قابل تشخیص با توجه به گوش های بزرگ و فلاپی می باشند. انجمن کشاورزان خرگوش آمریکایی در حال حاضر پنج نوع را قبول می کند، و نژادهای خرگوش لاپلاس های جدید به طور مداوم در حال رشد هستند. خرگوش های لپه گوش بسیار با صاحبان خرگوش خانگی محبوب هستند، اما گاهی اوقات گوش های خاص خود نیز به توجه کمی نیاز دارند. اطمینان حاصل کنید که گوش خود را در هر دو داخل و خارج تمیز، از آنجایی که این گوش ها می توانند به انباشته شدن باقی بمانند.