سوالات در نظر بگیرید قبل از اتخاذ یک گربه

اگر شما در مورد ارتکاب به یک گربه فکر می کنید، بدون تردید، چندین سوال وجود دارد: "آیا باید یک گربه مرد یا یک زن، یک بچه گربه یا یک گربه مسن تر بگیرم؟" "من واقعا یک خال خالص را دوست دارم، اما شاید بتوانم به جای آن یک نژاد ترکیبی بگیرم." این آموزش کمک می کند تا به این سوالات پاسخ دهیم، و همچنین چند مورد ممکن است شما فکر نکنید.

اتخاذ یک گربه برای اولین بار باید یک تعهد طول عمر باشد، بنابراین مهم است که اولین تکالیف خود را انجام دهید .