لوازم جانبی پمپ هوا آکواریوم

پمپ های هوا به طور گسترده ای در آکواریوم ها برای فیلتر کردن هوا، پرده هوا و سایر تجهیزات استفاده می شود. برای استفاده موثر از یک پمپ هوا، چندین لوازم جانبی مفید هستند. این لوازم جانبی ممکن است شامل یک سوپاپ مجاز باشد که باید با تمام پمپ های هوا، لوله های هوایی، شیرهای شیرآلات و دریچه های لوله یا اتصالات T مورد اجبار قرار گیرد. این پرایمر لوازم جانبی توضیح می دهد که چگونه از آنها استفاده کنید و چه هنگام انتخاب آنها را جستجو کنید.