سوالات متداول در مورد خرید اولین اسب یا اسباب بازی شما

قبل از خرید یک اسب باید بدانید

برای مراقبت از اسب اول یا تسویه حساب شما باید اساسی مراقبت از اسب چیست؟ این سوالات متداول مربوط به مراقبت از اسب به پرسش های شما درباره مراقبت اسب اولیه می پردازد: غذا، پناهگاه، هزینه ها، تجهیزات لازم، جایگزینی برای مالکیت و زمان لازم برای مراقبت از اسب یا تسویه حساب. در مورد مراقبت اسب اولیه بدانید.