گونه های پرنده حیوان خانگی کم نگهدارنده

تعداد زیادی از گونه های پرنده حیوانات خانگی خوب و آسان برای مراقبت از آنها.

هنگامی که به حیوانات خانگی کم نگهداری می شود پرندگان بسیار گربه ها و سگ ها (و بیشتر حیوانات خانگی دیگر) را بیش از پیش گرایش می دهند. تعداد کمی از گونه های پرنده نیاز به توجه خاص و اجتماعی دارند که می تواند وقت گیر باشد و پرندگان بزرگ مانند طوطی ها معمولا نیاز به تمیز کردن بیشتر از همتایان کوچکتر خود دارند.

اما پرندگان نسبت به هر حیوان خانگی چهار پا راحت تر به مراقبت می پردازند. و در حالی که هیچ چیز مانند یک پرنده بدون نگهداری وجود دارد، بعضی از گونه ها برای مراقبت از دیگران آسان تر هستند. از گاوها تا فریزرها، قارچ ها به پارکی ها، بسیاری از پرندگان حیوانات زیبا و جذاب وجود دارند که خواسته های زیادی را در زمان مالک ایجاد نخواهند کرد، اما همچنان همدم خوبی خواهند بود.