بیشترین نوع رنگارنگ طوطی ها

برای بسیاری از مردم، اولین چیزی که آنها را به سمت مالکیت پرنده هدایت می کند پرهای رنگارنگ طوطی است. این که آیا شما دنبال طوطی قرمز، سبز یا بنفش هستید، این گونه پرنده انواع زیادی را ارائه می دهد. اما پرتقال رنگارنگ تنها صفات نیست که صاحب طوطی فوری باید قبل از تصویب آن را در نظر بگیرد.