مشخصات ماندارینفیش

آمار، مراقبت و اطلاعات

ماهی هایی که عضو خانواده های Callionymidae یا Dragonet هستند معمولا نامیده می شوند. این ماهی ها دشوار است به دلیل الزامات خاص رژیم غذایی خود را نگه دارید. هنگامی که چالش تغذیهای برطرف شده است، ماندارینفیز برای مراقبت نسبتا آسان است.

در اینجا مجموعه ای از شناسایی گونه های ماندارو، ویژگی ها، سازگاری، تغذیه، مراقبت از آکواریوم و موارد دیگر است. در مورد نگه داشتن این ماهی های آب شور ظریف یاد بگیرید.