چگونه یک جرقه کوچک در سواری کار می کند

بیت های محاصره توسط بسیاری از سواران غربی استفاده می شود، و آنها نیز در جهان انگلیسی و رانندگی جای دارند. بیت کرک می تواند مفید باشد برای یک اسب که کشنده قوی است - به عنوان مثال، یکی که هیجان زده می شود در حالی که در مسیر یا بیش از جهش. بیت های Curb اجازه می دهد که سوار به ارائه کمک های بسیار ضعیف تر نسبت به بسیاری از snaffles. آنها تشویق اسب به انعطاف پذیری و حمل سر خود را بر روی عمودی، مانند اسب سواری، که در دو عروسک با هر دو کمربند و باریک در دهان خود را سوار.

هنگامی که سواران از کمربند استفاده می کنند، باید به یاد داشته باشید که کمک های پیشگیرانه خود را بسیار پرهزینه تر از استفاده از یک اسفناج می کنند. از آنجا که بیت های محکم بیت اهرمی هستند، کمک های شما در مقایسه با کشیدن مستقیم که بیت کوپه را فعال می کند بزرگ می شود. با استفاده از بیت کمربندی بدان معنی است که شما باید دست های خود را ساکت نگه دارید مگر اینکه شما از کمک های رین استفاده می کنید - دستان و بدن شما باید مستقل حرکت کنند. به عنوان مثال، اگر شما تعادل خود را از دست داده و از چنگال خود برای نگه داشتن شما استفاده کنید، ممکن است برای اسب وحشت زده به نظر برسد و اگر مشکلی ایجاد شود، مشکلی ایجاد می کند. بیت های Curb معمولا برای شروع اسب ها مناسب نیستند. اکثر اسب ها حرفه های خود را به عنوان اسب سواری و رانندگی در اسب سواری آغاز می کنند.