پتاسیم پرمنگنات

نام

پتاسیم پرمنگنات

نامهای دیگر

کریستال های کندی، پرمنگنات پتاس

عمل

الگیزید، ضد عفونی کننده، ضد عفونی کننده، عامل اکسید کننده

تاریخ و استفاده

پرمنگنات پتاسیم برای اولین بار در سال 1659 توضیح داده شد. دو صد سال بعد یک شیمیدان یک ضد عفونی کننده بوسیله ترکیب پیلووزیت با NaOH ایجاد نمود و آن را در آب حل نمود. ایجاد او، به نام Flody Condy، به عنوان یک ضد عفونی کننده به بازار عرضه شد. امروزه پرمنگنات پتاسیم در برنامه های کاربردی ضد انعقادی برای درمان زخم ها برای استفاده از کیت های زنده بکار می رود.

در آبزی پروری پرمنگنات پتاسیم اغلب به عنوان یک ضد عفونی کننده در خالص خالص استفاده می شود، برای کشتن حلزون، مبارزه با رشد بیش از حد جلبک، و برای پاک کردن ابری و بوی در آب آکواریوم. همچنین برای عفونت Columnaris مفید است.

Brightwell RedoxIclean

جنگل روشن آب