پنج راه برتر پاداش سگ

استفاده از تقویت مثبت برای آموزش سگ

یکی از ساده ترین روش های آموزش سگ استفاده از تقویت مثبت است . در آموزش تقویت مثبت سگ، سگ را پاداش می دهید تا شخصیتی را که دوست دارید تقویت کنید. به عنوان مثال، اگر از سگ خود بخواهید بنشیند و او این کار را انجام می دهد، شما به او درمان دهید. شما رفتار خوب خود را تحسین می کنید. دانستن اینکه پاداش سگ خود را انگیزه می یابد می تواند کمک به آموزش یک سگ سرگرم کننده و جالب باشد.

موارد زیر راه هایی هستند که می توانید رفتار خوب یک سگ را پاداش دهید: