آمار حوادث اسب

آمار حوادث اسب

اگر اسب ها را داشته باشید کودکتان را می خورید. علاقمند شدن به کود ممکن است برای برخی افراد عجیب و غریب باشد. با این حال، صاحبان اسب ها می دانند که آنها نیاز به توجه به کود حیوانات اسب خود را دارند، زیرا انطباق و کمیت نشانه ای از سلامت اسب آنها است. اگر یک اسب یبوست ایجاد می شود، کولیک تلقی می شود. اسهال می تواند علامت یک اسب بسیار عصبی باشد - غیر معمول نیست که ببیند که اسب در تریلر یا رقابت است یا می تواند نشانه ای از بیماری باشد. بنابراین، شمع سالم کودکی برای صاحب اسب تهاجمی نیست. در عوض، این بدان معنی است که همه چیز در سیستم گوارش اسب به خوبی کار می کند . کود برای صاحبان اسب بسیار مهم است. در اینجا برخی از حشرات اسب هستند که ممکن است از آنها آگاه نباشید.