چرا سگم هنوز بخوابد؟

مشکلات پزشکی ممکن است باعث شود که سگ شما کمی بعد از یک حمام خیس شود

اگر سگ داخلی شما در مدت کوتاهی بعد از یک حمام بدبین باشد، می توانید از دو ویژگی آشکار جلوگیری کنید: نورد در چیزی کشته شده یا توسط یک اسکنر اسپری می شود. این هنوز چندین علت احتمالی وجود دارد. این ممکن است یک معاینه دامپزشکی را انجام دهد تا علت دقیق را مشخص کند و درمان را توصیه کند.

دلایل سگ پس از حمام استراحت می کند

اگر سگ شما مدت کوتاهی پس از حمام خیس می کند، یک مشکل پزشکی ممکن است علت باشد. هر زمان که رفتار سگ خود را تغییر دهید، با دامپزشک تماس بگیرید.

دامپزشک برای دلایل زیر چک کنید: سگ شما ممکن است گیج کننده باشد:

در آن حمام های هفتگی دست نزنید. فقط اطمینان حاصل کنید که شما و دامپزشک خود را شناسایی کرده و اقداماتی را برای رسیدگی به هر چیزی که باعث سگ شما در طول روز از حمام می شود.