آیا خرگوش می تواند یخ را بگیرد؟

چه نوع چاشنی و چگونگی درمان آنها

اگر خرگوش حیوان خانگی شما خارش و خارش داشته باشد، ممکن است یک عفونت انگلی رایج به نام یخ داشته باشد. این کلمه وحشتناک است و احتمالا خارش شما را فقط در مورد آن فکر می کند.

نگران نباش راه هایی وجود دارد که می توانید از این انگیزه های ناخوشایند جلوگیری کنید و به راحتی با حیوان خانگی خود رفتار کنید اگر او آنرا قرارداد می کند. اگر شما می دانید چه کاری باید انجام دهید، یتیم های حیوانات خانگی را می توان با خیال راحت درمان کرد.