چقدر داغ خیلی داغ است؟

تابستان اینجاست! و با آن می آید همه فرصت های عالی برای گرفتن مکان توله سگ خود را! ما در واقع درباره چند مکان عالی برای توله سگ خود صحبت کرده ایم و همچنین آنچه را که با شما انجام می دهیم می گذاریم. اما با تابستان می آید گرما و رطوبت است که ما انتظار داریم.

من می خواهم برخی از اندیشه ها و افکار من را قبل از اینکه تصمیم بگیرم آیا می خواهم 4 ساله Boxer Mix، Zoey را با من بیاورم وقتی که ما در هر جایی در طول تابستان برویم یا نه.