7 بیماری شبیه توله سگ شما باید بدانید

چگونه توله سگ شما را از ابتلا به بیماری نگه می دارد

همانطور که ما دوست نداریم در مورد آن فکر کنیم، چند بیماری معمول توله سگ وجود دارد که ممکن است دوست کوچک شما را به خطر بیندازد. هنگامی که توله سگ ها مریض می شوند، سریعتر می آیند و طول می کشد تا به خوبی از سگ های بالغ استفاده کنند. به همین دلیل مهم است که بتوانیم علائم و نشانه ها را تشخیص دهیم

هنگامی که شما می دانید که چه چیزی در رفتار یک توله سگ دنبال می کنید، شما یک ایده بهتر از آنچه دارید باید انجام دهید. بعضی از موارد اضطراری هستند، در غیر این صورت دیگران ممکن است منتظر بمانند تا فردا قبل از تماس با دامپزشک.