چگونه با اسب من پیوند برقرار کنم؟

راه های ساده برای پیوند دادن با اسباب بازی

هنگامی که شما یک اسب جدید دریافت می کنید، طبیعی است که می خواهید با آن ارتباط برقرار کنید. امیدوارم اسب جدید شما به معنای شروع یک رابطه جدید و هیجان انگیز باشد. اسب شما به طور خودکار در عشق با شما مثل شما احتمالا با خواهد شد. روابط می تواند زمان کند. در اینجا راه هایی برای کمک به ایجاد پیوند بین شما و اسب جدید شما وجود دارد.