چربی طوطی: صاحبان پرنده باید بدانند

نحوه شناسایی و از بین بردن شپشه های طوطی

ما می دانیم که پرندگان در معرض بسیاری از مشکلات بهداشتی مشابه هستند که می توانند بر مردم تاثیر بگذارد، از جمله ویروس ها و عفونت های باکتریایی. آیا می دانستید که پرندگان نیز می توانند شپش ها را بگیرند؟ نه تنها این - انواع خاصی از یخ وجود دارد که به طور انحصاری بر روی طوطیان تاثیر گذاشته است. یاد بگیرید همه چیز در مورد این انگیزه های خزنده خزنده، نحوه شناسایی آنها و نحوه خلاص شدن از آنها در این مقاله در مورد شپش طوطی. با یادگیری آنچه که شما می توانید برای جلوگیری از انگل و دیگر انگل های خارجی انجام دهید، دوستان و فرزندان خود را سالم و سالم نگه دارید.