چه مدارسی از اسب معنی می دهد

برای آموزش یک اسب یا تحصیل کردن اسب، تمرین هر آنچه که شما آن را تمرین می کنید. به طور کلی، سواران انگلیسی ترجیح می دهند از واژه آموزش و پرورش بیشتر از سواران غربی استفاده کنند. این ممکن است به این دلیل باشد که ریشه های این کلمه در رابطه با اسب ها از سوی مدارس نظامی اروپایی مانند دانشکده سواری اسپانیایی در وین، اتریش، جایی که اسب های معروف Lipizzaner آموزش دیده اند، می آیند. اصطلاح haute ecole از همان پس زمینه می آید، ecole که کلمه فرانسه برای مدرسه است.

حلقه ای که برای آموزش استفاده می شود ممکن است یک حلقه تحصیلی نامیده شود. این به ویژه در نمایش اسب ها رایج است، جایی که حلقه های گرمایش یا آموزش برای گرفتن اسب آماده رقابت هستند، جدا از منطقه مسابقه.

جایی که مدارس برگزار می شود؟

تمرین تحصیل در یک عرصه یا در مسیر موفقیت انجام می شود. این لزوما نباید در یک حلقه یا عرصه رخ دهد. دانش آموزان در این مسیر احتمالا به این معنا هستند که شما بیشتر به رفتار اسب خود توجه می کنید، آن را آموزش می دهم که چگونه شما را در سطح زمین حمل می کند و با حواس پرتی هایی که می توانند در هنگام سواری بیرون بروند، مقابله کنند. این باعث می شود که اسب راحت تر و سرگرم کننده تر شود. رانندگی رانندگی یا رانندگی زمینی نیز ممکن است یک نوع تحصیل باشد.

سواران نیز می توانند تحصیل کنند، از طریق تمرینات انجام می شود که باعث می شود که آنها به مراتب مرطوب تر، متعادل تر و حساس تر باشند. این را می توان با کسی که اسب را لگد می زد یا به طور مستقل سوار می کند انجام می دهد.

جنبش های آموزشی ممکن است شامل انتقال ، حرکت ، چرخش ، چرخش ، عقب و دیگر تمرینات پیشرفته تر از قبیل عملکرد پایه، حرکت طرف و چرخش در جلو باشد. یک سوارکار ممکن است در حال حرکت بر روی کائولتی یا پریدن الگوهای به عنوان تمریناتی که اسب را برای رقابت آماده می کند، اما در طول مسابقه انجام نمی شود.

این تغییر جهت و سرعت، تمرین و تمرینات جانبی کمک به اسب خود را یاد بگیرند که بیشتر پاسخگو و متعادل باشد.

آموزش مجدد اسب

تحصیل در یک اسب به معنای آن است که آن را آموزش دهید تا رفتارهای ناخواسته را از بین ببرد. آموزش و پرورش می تواند با اسب هر سن و هر سطح آموزشی انجام شود. بسیاری از افراد هرگز اسب خود را به طور کامل آموزش نداده و همیشه چیزی برای یادگیری یا اصلاح وجود دارد.

مدارس نشان می دهد

یک نمایشگاه تحصیلی، جایی است که رقابت برای سواران بی تجربه و اسب ها در آماده سازی برای نشان دادن جدی تر است. قوانین ممکن است کمتر سختگیرانه و کد لباس ممکن است بیشتر گاه به گاه باشد. جهش ممکن است پایین تر باشد، آزمایش های تیراندازی ساده تر می شود و سواری ممکن است فقط برای تجربه و نه رقابت واقعی شرکت کند.

آموزش و پرورش لباس و لباس رنگارتر و کمتر سنتی نسبت به نشان دادن لباس است. رنگ ها و الگوهای روشن را می توان برای آموزش روزمره استفاده کرد، نه لباس های رسمی تر و مسابقه ای که در نمایش اسب انجام می شود. کلاه ایمنی در مدارس و سبک های مختلف می باشد. چکمه های نیم تنه و چکمه های جودورپ ممکن است به جای چکمه های بلند پوشیده شود.