چگونه شما می توانید با یک اسب آسیب دیده باشید

شما نمی خواهید در مورد چگونگی صدمه زدن به توسط یک اسب صحبت کنید. بسیاری از صاحبان اسب هرگز توسط اسب خود به طور جدی آسیب دیده اند. قطعا هیچ دلیلی برای ترس از اسب وجود ندارد. با این حال، هنگامی که شما با یک حیوان بزرگ و واکنشی کار می کنید، خود را در معرض خطر قرار می دهید. اگر مراقب باشید و یاد بگیرید که اسب ها را درک کنید، می توانید خطر آسیب را به میزان زیادی کاهش دهید. برنامه گزارش دهی و پیشگیری از آسیب های بیمارستان های کانادا می گوید که 49.6٪ از آسیب های مربوط به اسب نیاز به مشاوره یا درمان جزئی دارند. بنابراین در حالی که همیشه یک خطر وجود دارد شما می توانید صدمه دیده، بسیاری از صدمات جزئی یا قابل پیشگیری است. در اینجا یک لیست از آسیب های رایج است که می تواند در هنگام کار با اسب و یا سوار شدن آن رخ دهد.