کشت کلم بروکلی در آکواریوم دریایی شما

بسیاری از آکواریوم های آب شور، انواع خاصی از ماکولاگها را در مخازن اصلی خود یا در رگهای و باریک ها کشت می کنند. Macroalgae یک منبع غذایی عمده برای تعدادی از ماهی و غیرمترقبه در اقیانوس ها است و بسیاری از آکواریوم های دریایی دریافته اند که افزایش کلم بروکلی خود را یک راه عالی برای تغذیه مخلوقات مخزن خود را با غذای ارزان قیمت طبیعی است.

گاهی اوقات "Macroalgae" به عنوان "نوعی جلبک" به عنوان مخلوط با میکروالگا (یعنی جلبک مو) نامیده می شود. آکواریوم های دریایی دریافته اند که تعدادی از گونه های ماکولا گاو در سیستم های آنها بسیار مفید هستند، غذا برای گیاهان و همچنین کاهش سطح فسفات (PO4) و نیترات (NO3) در مخازن خود را. برخی از انواع ماکولاگلایز نیز زمینه های پرورش عالی برای کاپ اپدها و ماهیان آفتاب است که غذای اصلی ماهی و ماهیان خاصی است که در آکواریوم های دریایی نگهداری می شوند.