3 پرنده پرنده برتر برای صاحبان قدیمی

اگر شما برای یک فرد مسن یا سالخور مراقبت می کنید، ممکن است از مزایای زیادی که می توانید از افشای آنها به شرکت حیوانات همراه داشته باشید آگاهی داشته باشید. جوامع بازنشستگی و خانه های سالمندان این برنامه ها را در طول سال ها با برنامه هایی مانند پروژه "ادن" مطالعه کرده اند و بسیاری از حامیان موفق در استفاده از گونه های حیوان خانگی حیوانات خانگی در این نوع تنظیمات موفق بوده اند. اگر شما علاقه مند به انجام یک کار مشابه برای یک فرد مسن در زندگی خود هستید، سپس گونه های پرنده ای را که بعنوان بهترین انتخاب ها برای صاحبان قدیمی ها در نظر گرفته شده است، در نظر بگیرید. شما ممکن است متعجب شگفت زده شوید که چقدر این موجودات کوچک می توانند کیفیت زندگی عزیزان شما را بهبود ببخشند.