5 کتاب برتر در مراقبت از گوسفند گینه

خوک های دریایی حیوانات خانگی کمی دوست داشتنی هستند، اما تعداد کمی کتاب وجود دارد که به طور کامل مراقبت های خود را پوشش می دهد. کتاب های ذکر شده در اینجا همه چیز را پوشش می دهد مراقبت از خوک های دریایی خوب است، اما دانش ما در مورد مراقبت مناسب از خوک های دریایی به سرعت در حال توسعه است، بنابراین برخی ممکن است حاوی اطلاعات نادرست اطلاعات، به خصوص مربوط به اندازه قفس (بزرگتر و بهتر) و ملافه (به عنوان مثال اجتناب از سدر خاشاک).