8 راه برای کمک به گربه کور

گربه کور می تواند یک زندگی شاد و شاد داشته باشد. این برای حیوانات خانگی، مخصوصا برای سالخوردگان ، برای از دست دادن بینایی رضایت بخش نیست. دید گربه طبیعی به انسان نزدیک است یا شاید کمی کمتر باشد. هرچند حیوانات خانگی مشکالت بیشتری نسبت به افرادی که در نزدیکی اشیا قرار دارند تمرکز می کنند، به همین دلیل کیتی ممکن است دچار مشکل در دیدن چند کیبلس اخیر در کاسه غذا شود .

همانطور که مردم بیش از چهل سالگی نیاز به عینک خواندن دارند، تغییرات بینایی در تقریبا تمام گربه ها طی 5 سال شروع به رشد می کنند.

این تغییر طبیعی، به نام اسکلروز هسته ای، منجر به انعطاف پذیری کمتر لنز، ظاهر مبهم و توانایی کمتر برای تمرکز بر روی اشیاء نزدیک می شود. حیوانات خانگی هنوز به خوبی دیده اند، با وجود رنگ بنفش به چشم آنها.

اختلالات چشم ممکن است بینایی حیوانات خانگی در هر سن، اما در حیوانات مسن بیشتر باشد. آب مروارید لنز روشن چشم و ابری و ناپایدار را در نهایت منجر به نابینایی می شود. حیوانات خانگی قدیمی تر نیز می توانند از گلوکوم رنج می برند - افزایش فشار داخل چشم که بسیار دردناک است و باعث کوری می شود.

درمان های موجود برای آب مروارید و کنترل گلوکوم- پاپ در گلوکوم به ویژه از اهمیت برخوردار است. اما تکنیک هایی مانند جراحی آب مروارید که می توانند نابینایی را تغییر دهند بسیار گران هستند و محدود به تخصص های تخصصی دامپزشکی چشم پزشکی هستند.

این اجازه نمی دهد که حیوان خانگی شما به عنوان یک حیوان خانگی کور عمل کند. در واقع، حیوانات خانگی کور تقریبا نگران کسری بودجه خود را به عنوان بیشتر صاحبان.

هنگامی که حیوان خانگی شما کور می شود، فقط به احساس بو و شنیدنش تکیه می کند. در بسیاری از موارد، از دست دادن بینایی تدریجی است، و حیوانات خانگی تنظیم و اقامت با موفقیت انجام می شود که صاحبان شگفت زده می شوند تا کشف کنند که گربه پیری آنها کور بوده است.

8 راه برای کمک به گربه کور

سطح راحتی حیوان خانگی کور، ایمنی و سلامت عاطفی بسیار مهم است.

این نکات را دنبال کنید تا او را خوشحال و راحت نگه دارید.

معمولا گربه های خفن هنوز بسیار خوشحال هستند. آنها همچنان به زندگی و جهان اطرافشان، از جمله انسانهایشان، لذت می برند. بچه ها لازم نیست که شما را دوست داشته باشیم