آیا جوجه تیغی ها همراه با سایر حیوانات خانگی می آیند؟

آیا جوجه تیغی ها همراه با سایر حیوانات خانگی می آیند؟

وقتی که آن را به دیگر حیوانات خانگی خانگی می آید، خارپشتان آفریقایی با توجه به سیستم دفاع خارق العاده خود، مزایای بیشتری نسبت به حیوانات خانگی کوچک دارند!

پاسخ

این بستگی زیادی به خصوصیات دیگر حیوانات خانگی در خانه و جغد شما خواهد بود. همچنین، هر گونه تعامل بین جوزف شما و دیگر حیوانات خانگی خانگی باید به دقت نظارت شود، به ویژه در ابتدا.

اما به طور کلی، جوجه تیغی های آفریقایی بسیار مجهز هستند تا خود را از دیگر حیوانات خانگی محافظت کنند و به نظر می رسد دیگر حیوانات خانگی به اندازه کافی قابل تحمل باشند. معمولا گربه ها به نظر می رسد که به سرعت احتیاج سالم به قوام یک یهودیان و حفظ فاصله ای محترمانه ای داشته باشند. سگ ها معمولا از زره های جاسوسی مراقب هستند، گرچه مراقبت باید با سگ های بزرگ، پر سر و صدا و یا سلاح های بسیار مهیج، که می توانند با وجود خس خس خس خس را به سرعت از بین ببرند. به نظر می رسد که دیگر حیوانات خانگی نیز با غذاهای دریایی هماهنگی داشته باشند. گربه ها ممکن است کمی سخت گیرانه تر و مستمر در تلاش برای گرفتن در یک چمن دریایی، اما شانس آنها را به سرعت به احترام قوچ، همچنین. دیگر حیوانات خانگی کوچک معمولا مشکل نیستند. اگر عجله دارید با سایر حیوانات خانگی (مانند ادرار کردن یا دفع شدن در ترس) به نظر می رسد، شما باید با حیوانات خانگی دیگر تماس بگیرید.

همچنین، نباید اجازه دهید دیگر حیوانات خانگی خود را در هنگام قفس نگهداری کنند. معرفی باید با دقت انجام شود، ترجیحا با نگه داشتن جوجه تیغی .

به طور کلی، جوجه تیغی ها کاملا دوستانه و غیر تهاجمی هستند، که با مکانیسم دفاع عالی آنها ترکیب می شود و باعث می شود که آنها نسبتا حیاتی با سایر حیوانات خانگی باشند.

از تجربه شخصی، یک سقوط بالقوه از ماهیگیران ممنوع است. جادوگر من تقریبا قاتل را رد کرد، با وجود این واقعیت که 4 سگ بزرگ سعی داشتند خانه ما را با هم بگذراند، اما سگ های ما خیلی راحت شدند وقتی که او در قفس او بود، سگ ها او را نادیده گرفتند. وقتی او خارج شد، او بدون تردید به چوپان بزرگ آلمانی خود راهپیمایی می کرد و در خز خیمه اش خالی می شد؛ در بیشتر موارد، چوپان به نظر می رسد (شاید حتی ترس) از این موجودی کمی پهن شده باشد. شاید همه جوجه تیغی ها مثل این نباشند، اما به نظر می رسد کاملا بی تردید، به طوری که احتیاط اطمینان در اطراف حیوانات با یک رانندگی سخت، به عنوان جوز جادو ممکن است به اندازه کافی دفاعی در اطراف آنها باشد.