آیا می توانم اجازه دهم سگم را روم آزاد کنم؟

خطرات سگهای رایگان رومینگ

آیا تا به حال فکر کرده اید که آیا اجازه دهید که سگ خود را آزاد بگذارد؟ شما ممکن است در یک منطقه روستایی زندگی کنید و سایر سگهای رومینگ را ببینید. شاید سگ شما دوست دارد به عنوان بسیاری از سگ ها سرگردان و کشف کند. شاید سگ شما همیشه عقب می افتد چرا برخی از مردم می گویند این ایده خوبی نیست؟

متأسفانه، آن را بی خطر و مناسب برای اجازه دادن به سگ خود را به سرگردان آزاد است. به طور کلی، سگ ها را نباید اجازه دهید، حتی با نظارت.

چرا سگها به صورت رایگان استفاده می شوند؟

چند دهه پیش، این قانون به عنوان سنتی اجازه داد که سگها بتوانند آزادانه سفر کنند مخصوصا در مناطق روستایی. در آن زمان، اتومبیل های کمتری در جاده ها وجود داشت. سگ ها کمتر به عنوان اعضای خانواده در نظر گرفته می شوند، همانطور که امروز هستند. بسیاری از سگ ها بر روی میز می نشینند و خارج می خوابند این تنها راه زندگی بود. نیازی به گفتن نیست که امید به زندگی سگ ها خیلی کوتاه تر بود. همچنین بسیاری از سگهای ناخواسته و گمراه وجود داشت که در نهایت از بین رفت.

این روزها، ما درک بهتر خطرات را داریم. داروهای دامپزشکی پیشرفته است و اکثر مردم از سگ های خود به عنوان اعضای خانواده ضروری فکر می کنند. در حالی که رومینگ های روستایی و کاوش در جهان بارها سرگرم کننده ترین سگ است، به سادگی امن نیست. این که آیا شما در یک منطقه روستایی جداگانه زندگی می کنید یا فقط یک محله آرام که هرکسی اجازه می دهد سگ خود را سست کند، سگهای رایگان رومینگ را به مشکل می رساند.

چرا این سادگی نیست که سگ شما را آزاد بگذارد

همانطور که سگ شما ممکن است دوست دارد به اجرا، شما سگ و جامعه خود را خدمتکار اما اجازه می دهد این. در عوض، خارج شوید و با سگ خود تمرین کنید. حیاط خود را برای حیاط خود بسازید یا سگ خود را به یک میدان بزرگ محصور یا علفزار ببرید تا بازی کنید. اگر سگ بتواند به خوبی بازی کند، از یک پارک سگ بازدید کنید. لطفا صاحب صاحب مسئولیت باشید و سگ خود را از سرگردان در اطراف جامعه خود نگه دارید.