چگونه برای جلوگیری از از دست دادن سگ یا سرقت سگ

احتیاجات ایمنی برای محافظت از سگ شما

به عنوان یک صاحب سگ، یکی از چیزهای ترسناک که ممکن است رخ دهد، یک سگ گمشده است. بسیاری از سگها به دنبال کشف هستند، پس قادر به پیدا کردن راه خانه نیستند. آنها راه های خود را از محوطه های پارکینگ بیرون می کنند، از لغزش خارج می شوند یا از ماشین می روند. سگ های دیگر سقوط می کنند (مخصوصا خالص). یک بازار سیاه برای سگ ها وجود دارد و دزدان شناخته شده اند که به فروش می رسند.

ناپدید شدن سگ محبوب شما می تواند واقعا ویرانگر باشد. یاد بگیرید که چگونه از سگ خود را از دست دادن یا دزدی محافظت کنید و اقداماتی را انجام دهید که احتمال بازگشت سگ خود را افزایش می دهد اگر بدترین اتفاق بیافتد.