نحوه خواندن زبان بدن سگ شما

درک ارتباط اسباب بازی

آیا می توانید زبان بدن سگ را بخوانید؟ آیا می دانید که سگ شما چه می گوید؟ دانستن چگونگی خواندن زبان بدن سگ شما کلید شناختن سگ شما است. از آنجا که سگ ها غیر کلامی هستند، زبان بدن آنها برای آنها صحبت می کند. آواز خواندن جای دوم را به زبان بدن سگ می گیرد. با تفسیر زبان بدن، می توانید نگرش سگ خود را ارزیابی کنید و حرکت بعدی خود را پیش بینی کنید. شما می توانید تعیین کنید که آیا او به راحتی یا ناراحت با یک وضعیت خاص است.

پس از یادگیری این نوع های اساسی زبان بدن سگ، زمانیکه سگها را در ارتباط با افراد و دیگر حیوانات در موقعیت های مختلف می گذرانید، وقت بگذرانید. با برخی از تمرین، شما شروع به دیدن ظرافت های زبان بدن سگ می کنید. وقتی دو حیوان ارتباط برقرار می کنند، زبان بدنشان تقریبا مثل گفتگو است. ممکن است حتی یک نوع رقص به نظر برسد. بسیاری از این موارد را می توان بین انسان و یک سگ مشاهده کرد.

هنگامی که زبان بدن سگ خود را می فهمید، می تواند بیش از آنکه به سادگی به شما کمک کند با سگ خود ارتباط برقرار کنید. خواندن زبان بدن سگ شما می تواند به محافظت از شما و سگ شما از موقعیت های خطرناک کمک کند. بدون صدا، سگ شما می تواند به شما بگوید که او تهدید می کند. همچنین، هنگام تماشای سگ خود را با سگ دیگری ارتباط برقرار می کنید، می توانید زبان بدن را تماشا کنید تا ببینید که بازی بی ضرر در حال جنگیدن بین سگ ها است . همچنین، تفسیر زبان بدن نیز می تواند به آموزش سگ و شناسایی مشکلات رفتاری معمول کمک کند .

در اینجا برخی از دستورالعمل های اساسی برای خواندن زبان بدن سگ خود و تفسیر حالت احساسی او وجود دارد.