بیماری های دریایی و بیماری های دیگر ماهی

نقطه ای سفید، نقطه سیاه، مخملی و بیماری های Clownfish

همه چیز در مورد نحوه تشخیص و درمان انواع بسیاری از انگل های آب شور که می توانند در ماهیان آکواریوم طاعون و ماهیان دریایی را از جمله نقاط سفید، سیاه و سفید، مخملی و Clownfish بیماری، و همچنین سایر حیوانات انگلی مانند ماهی ها و شپش ها آزار دهند. همانند بسیاری از انواع بیماری های انگلی، زمان در شناسایی، تشخیص و درمان ماهی های آسیب دیده ماهر است.