ماهی آکواریوم ماهی دریایی Safe Seawater

همه ماهی های آکواریوم دریایی "صخره ای امن" نیستند. بسیاری از ماهی های آب شور، مرجان ها را پاره می کنند، ماهی ها را مصرف می کنند و در غیر این صورت دیگر ساکنان مخزن را نابود می کنند. گونه های ماهی دریایی که در زیر آورده شده اند، بعضی از آنها معمولا توسط نگهبانان تیفوسی با تجربه در نظر گرفته می شوند تا برای تانک های صخره ای ایمن باشند. به یاد داشته باشید که هیچ وقت به آکواریوم های شور و حیوانات نرسیده است. در هر گونه گونه های رنیگ وجود دارد، بنابراین اگر مخزن مخزن جدید شما کار نمی کند، آن را قبل از اینکه بتواند آسیب جدی بزند، حذف کنید.