ریف امن خرچنگ خزنده

نه همه خرچنگ های Hermit در نظر گرفته می شود برای تانک های صخره ای امن. بسیاری از خرچنگ های مهاجم، مرجان ها را از بین می برند، ماهی یا سایر بی مهرگان را می خورند. Crabs در حال رشد، همیشه در جستجوی یک پوسته بزرگتر برای حل و فصل هستند، بنابراین برخی از حلزون در مخزن شما ممکن است کاملا بی خطر باشد.

این خفاش ها در نظر گرفته شده اند به عنوان نگهبان امن صخره.